วิธีใช้บริการแปลเอกสาร

วิธีใช้บริการแปลเอกสาร

ลูกค้าต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการแปลเอกสารและรับรองเอกสารราชการต่างๆ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน รับรองโสด เป็นต้น ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้น ที่เบอร์ 02 -686- 7369 หรือ 085-842-7418 หลังจากนั้นให้เตรียมเอกสารและส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำหรับท่านที่ต้องการแปลเอกสารแต่ไม่ต้องการรับรองที่กรมการกงสุล สามารถส่งเอกสารมาแปลได้ทั้งทาง Line ID: 0858427418 ทางแฟกซ์ 0 2686-7288 หรือทางอีเมล์ contact@thailandtranslation.net

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ — เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งเอกสารของไปรษณีย์ ขอให้ท่านส่งเอกสารสำคัญของท่านแบบลงทะเบียน (Registered mail) หรือผ่านผู้ให้บริการขนส่ง (Courier) เช่น DHL, Fedex เป็นต้น ห้ามส่งแบบติดแสตมป์ธรรมดาหรือไม่ลงทะเบียนเด็ดขาด เพราะหากเกิดการสูญหายขึ้น จะไม่สามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารของท่านได้

ลูกค้าในประเทศ

แปลเอกสารจำนวนไม่มาก  ส่งมาแปลได้ทั้งทางอีเมล์ contact@thailandtranslation.net

  ทางแฟกซ์ 0 2686-7288 หรือทางไลน์ Line ID: 0858427418

แปลเอกสารจำนวนมาก  ส่งมาแปลได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางแฟกซ์ หรือให้พนักงานเข้าไปรับเอกสารจากท่านโดยตรง

เอกสารสำคัญ ส่งมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ EMS หรือนำเข้ามาให้ที่สำนักงาน เราจะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด

ต่างจังหวัด ส่งงานมาแปลได้ทั้งทางไปรษณีย์ อีเมล์ แฟกซ์ และไลน์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

บริษัทไทยแลนด์ ทรานสเลชั่น จำกัด

ชั้น 32 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100/68-69 ถนนสาทรเหนือ แขวง สีลม

เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Thailand Translation Co.,ltd

32nd fl., Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69 North Sathon Road Silom,

Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

การส่งงานแปลคืนท่าน

เมื่อทางสำนักงานดำเนินการ แปลเอกสาร หรือ รับรองเอกสาร เสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้ามารับงานที่สำนักงาน หรือให้ทางสำนักงานจัดส่งเอกสารทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ (EMS) หรือทางแฟกซ์ก็ได้ แล้วแต่ท่านจะสะดวกวิธีใด

กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทางสำนักงานมีบริการส่งงานทางอีเอ็มเอสถึงท่านโดยตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาให้ญาติที่อยู่เมืองไทยส่งให้ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและได้รับเอกสารรวดเร็วยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บตามจริงตามอัตราของไปรษณีย์ไทย หรือ DHL/FedEx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ For Thai language: 085-842-7418, For English: 089-697-5464

Line ID: 0858427418, Email: contact@thailandtranslation.net