Thai Translation ค่าหลัก

1. Mission

ภารกิจของเราคือการแก้ความสำเร็จของคุณกับการแก้ปัญหาภาษาและการสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งช่วยให้ บริษัท เอกชนเช่นเดียวกับองค์กรของพวกเขาขยายตลาดและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เรามักจะพยายามที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานในอุดมคติสำหรับพนักงานของ บริษัท และผู้ถือหุ้นที่ทำให้ไซ่ง่อนแปลบ้านหลังที่สองของพวกเขา

2. Vision

– ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนาที่จะกลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Fortune 1000 ธุรกิจ
– ไปถึงด้านบน 10 LSPs เอเชีย 2017 และโลก Top 50 LSPs ในปี 2020 ที่มี 20 สาขาในโลก