Giá trị cốt lõi

1. Sứ mệnh

  • Là Cầu Nối Thành Công cho khách hàng bằng việc hỗ trợ kinh doanh và cung cấp các giải pháp ngôn ngữ.
  • Giúp cho doanh nghiệp cũng như các tổ chức mở rộng thị trường và phát triển các mối quan hệ kinh doanh.
  • Mong muốn phát triển một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên và các cổ đông khiến Thai Translation trở thành Ngôi nhà thứ 2.

2. Tầm nhìn

  • Liên tục lớn mạnh và không ngừng phát triển
  • Trở thành đối tác chiến lược của Fortune 1000
  • Lọt vào TOP 50 Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ (LSPs) hàng đầu thế giới trước năm 2020 với 20 chi nhánh toàn cầu