รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท – พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร‎

Thailand Translation ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม การเงิน เทคโนโลยี การศึกษา รวมถึงเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ 

บริการแปลภาษา แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารประเภทต่างๆ เช่น

รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ เช่น

– รับแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

– รับแปลภาษาอังกฤษ

– รับแปลงบการเงิน

– รับแปลภาษาจีน

– รับแปลใบเกิด-สูติบัตร

– รับแปลภาษาญี่ปุ่น

– รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า

– รับแปลภาษารัสเซีย

– รับแปลทะเบียนสมรส

– รับแปลภาษาอินโดนีเซีย

– รับแปลบัตรประชาชน

– รับแปลภาษาฝรั่งเศส

– รับแปลทะเบียนบ้าน

– รับแปลภาษาสเปน

– รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

– รับแปลภาษาพม่า

– รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

– รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

– รับแปลเอกสารขอวีซ่า

– รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

– รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

– รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า

– รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร

– รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท

– รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน

– รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ

– บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์

– รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด

– รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย

– รับแปลทรานสคริปต์/ปริญญาบัตร

– รับแปลใบรับรองโสด/หนังสือรับรองโสด

– รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate)

– รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

– รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์

– รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทาง

– รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด

– รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ

– การจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว

– รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเนเธอร์แลนด์

– รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเดนมาร์ก

– รับแปลหนังสือรับรองโสดเวียดนาม

– รับแปลหนังสือเดินทางประเทศลาว

– รับแปลหนังสือเดินทางฮ่องกง

– รับแปลใบนวดพร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต

– รับแปลมรณบัตรพร้อมรับรองกงสุล

– รับแปลเอกสารแต่งงานพร้อมรับรองกงสุล

– รับแปลภาษามาเลเซีย พร้อมบริการรับรองสถานทูตและกรมการกงสุล

– รับแปลภาษาตุรกี พร้อมรับรองสถานทูตและกงสุล

– รับแปลภาษาดัตช์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

– รับแปลภาษาเยอรมันโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง

– รับแปลภาษาโปรตุเกส โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง

– รับแปลภาษาเกาหลี พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

– รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

– รับแปลเอกสารเพื่อแต่งงานกับชาวเดนมาร์ก

– รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวมาเลเซีย พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต

– รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส พร้อมรับรอง

– รับแปลใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมรับรองครบวงจร

– บริการรับรองคำแปลเอกสาร รับรองคำแปลถูกต้อง

– รับแปลประกาศนียบัตรพร้อมรับรองเอกสาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำหรับภาษาไทย  085-842-7418 หรือ For English 095-651-2623 และเพิ่มช่องทางemail: contact@thailandtranslation.net หรือสามารถติดต่อได้ที่ Line, WhatsApp, Wechat โดยการSearch หาเบอร์โทร: 0858427418

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และมีโอกาสให้บริการท่านในอนาคตอันใกล้นี้

 

รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท – พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร‎
Rate this post

Posted by & filed under บริการ .

6 REASONS TO CHOOSE US:

Experiences

Professional translator with rich experiences, deep knowledge, sense of responsibility and excellent language skills.
Mass Promotion

Quote a price flexibly; give preferential treatment to customers
Customer Services

Offer free expert advice for customers with enthusiastic and experienced staffs.
Refund policies

Commit to refund 100% of money if translating error is more than 9%
Non disclosure agreement

Absolute security for customers’ information.
24/24

Support customers at any times.