อัตราค่าแปล

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Thái. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

บริษัทจัดหาล่ามและแปลเอกสาร Thailand Translation : Translation & Interpretation Service

         บริษัทจัดหาล่ามและแปลเอกสาร Thailand Translation ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ให้บริการแก่สังคมที่มีความต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 50 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม เป็นต้น โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล ทั้งนี้ในการรับงานแปลดังกล่าวจะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้แปล และ/หรือของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะรับงานแปลเป็นรายกรณีไป

บริษัทจัดหาล่ามและแปลเอกสาร Thailand Translation

ชั้น 32 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100/68-69 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2686 7369 โทรสาร: 0 2686 7288
อีเมล์: contact@thailandtranslation.net เว็ปไซต์ www.thailandtranslation.net

อัตราค่าแปล

 

เอกสารทั่วไป 1
หน้ากระดาษขนาด A4
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

1. อังกฤษ – ไทย

500 – 1,000

700 – 1,200

650 – 1,150

2. ไทย – อังกฤษ

500 – 1,000

700 – 1,200

650 – 1,150

3. ภาษาต่างประเทศ – ไทย

650 – 1,100

700 – 1,200

700 – 1,150

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น

650 – 1,100

700 – 1,200

700 – 1,300

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ

650 – 1,100

900 – 1,700

700 – 1,300

6. ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ

650 – 1,100

900 – 1,700

700 – 1,300

หมายเหตุ:

1. หน่วย ฯ บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์ อราบิค เขมร ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน เวียดนาม โปรตุเกส และละติน
2. อัตราที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าแปลขั้นสูงสุด มีหน่วยเป็นเงินบาทไทย
3. ระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

Thailand Translation

32nd fl., Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69 North Sathon Road Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2686-7369 Fax: +66 2686-7288

 Email :contact@thailandtranslation.net Website: www.thailandtranslation.net

Translation Rates

 

An A 4 page of non-technical text typewritten in Times New Roman size 12 or Cordia New size 14 as applicable

An A 4 page of technical text typewritten in Times New Roman size 12 or Cordia New size 14 as applicable

An Official Form, e.g. an identification card, a driving license, etc.

1. English – Thai

500 – 1,000

700 – 1,200

650 – 1,150

2. Thai – English

500 – 1,000

700 – 1,200

650 – 1,150

3. Other foreign languages – Thai

650 – 1,100

700 – 1,200

700 – 1,150

4. Thai – Other foreign languages

650 – 1,100

700 – 1,200

700 – 1,300

5. English – Other foreign languages

650 – 1,100

900- 1,700

700 – 1,300

6. Other foreign languages – English

650 – 1,100

900 -1,700

700 – 1,300

Notes:

1. Professional translation services are provided from and into Thai, English,
Mandarin, Japanese, Korean, Arabic, Khmer, Laotian, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, and Latin.
2. The amount indicates a maximum quote in Thai Baht.
3. Open: Monday – Saturday Time 8.00 a.m. – 5.00 p.m.

 

อัตราค่าแปล
Rate this post

Posted by & filed under Blog .

6 REASONS TO CHOOSE US:

Experiences

Professional translator with rich experiences, deep knowledge, sense of responsibility and excellent language skills.
Mass Promotion

Quote a price flexibly; give preferential treatment to customers
Customer Services

Offer free expert advice for customers with enthusiastic and experienced staffs.
Refund policies

Commit to refund 100% of money if translating error is more than 9%
Non disclosure agreement

Absolute security for customers’ information.
24/24

Support customers at any times.